Děkujeme
za Vaši podporu

Váš finanční příspěvek použijeme v souladu s naší misí, pro podporu zachování původního způsobu života a šíření moudrosti domorodých kultur.

Moc si vážíme jakékoliv podpory, děkujeme za to, že nám pomáháte přispět k mezikulturnímu dialogu mezi národy, kmeny a lidmi.

SARAVÁ!